معنی سرزدن

سرزدن
معادل ابجد

سرزدن در معادل ابجد

سرزدن
  • 321
حل جدول

سرزدن در حل جدول

  • ناگهان و بدون اطلاع قبلی نزد کسی رفتن
فارسی به انگلیسی

سرزدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سرزدن در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

سرزدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید