معنی سرراست

سرراست
معادل ابجد

سرراست در معادل ابجد

سرراست
  • 921
حل جدول

سرراست در حل جدول

فرهنگ معین

سرراست در فرهنگ معین

  • (ص مر. ) راست و مستقیم، (ق مر. ) کامل، بی کم و کاست. [خوانش: (سَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سرراست در لغت نامه دهخدا

  • سرراست. [س َ] (ص مرکب) راه راست بی پیچ و خم. مستقیم. || (ق مرکب) در تداول عامه، بی کم و کاست. درست. علی الیقین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرراست در فرهنگ عمید

  • مستقیم، راه راست، بی‌پیچ‌وخم،
    بی‌کم‌وکاست،
    بدون ابهام و پیچیدگی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرراست در فارسی به انگلیسی

  • Direct, Immediately, Straightforward, Near, Straight
فارسی به عربی

سرراست در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرراست در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سرراست در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید