معنی سردوشی

سردوشی
معادل ابجد

سردوشی در معادل ابجد

سردوشی
  • 580
حل جدول

سردوشی در حل جدول

فرهنگ معین

سردوشی در فرهنگ معین

  • (~. ) (اِمر. ) پاگون، پارچه باریکی روی شانه لباس های نظامی برای نصب درجه. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سردوشی در لغت نامه دهخدا

  • سردوشی. [س َ] (اِ مرکب) پارچه ای باریک که نظامیان بر دو دوش جامه دوزند و روی آن درجه ٔ نظامی را نصب کنند. پاگون. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سردوشی در فرهنگ عمید

  • نوار پارچه‌ای باریکی که روی دوش لباس نظامیان دوخته می‌شود برای تعیین درجۀ آنان، پاگون،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

سردوشی در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

سردوشی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پارچه ای باریک که نظامیان بر دوش جامه دوزند و روی آن درجه نظامی را نصب کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید