معنی سردشدن

سردشدن
معادل ابجد

سردشدن در معادل ابجد

سردشدن
  • 618
حل جدول

سردشدن در حل جدول

  • تبرید ، یخ کردن

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید