معنی سرخورده

سرخورده
معادل ابجد

سرخورده در معادل ابجد

سرخورده
  • 1075
حل جدول

سرخورده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

سرخورده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید