معنی سراینده

سراینده
معادل ابجد

سراینده در معادل ابجد

سراینده
 • 330
حل جدول

سراینده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سراینده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شاعر، ترانه‌سرا، تصنیف‌ساز
فرهنگ معین

سراینده در فرهنگ معین

 • (سَ یا سُ یَ دَ یا دِ) (ص فا.) سرودگوی، نغمه پرداز.
لغت نامه دهخدا

سراینده در لغت نامه دهخدا

 • سراینده. [س َ ی َ دَ / دِ] (نف، اِ) نغمه کننده. (غیاث). خواننده. مغنی:
  سراینده باش و فزاینده باش
  شب و روز با رامش و خنده باش.
  فردوسی.
  یکی گنج ویژه به درویش داد
  سراینده را جامه ٔ خویش داد.
  فردوسی.
  چو در سبز کله خوش آواز راوی
  سراینده بلبل ز شاخ صنوبر.
  ناصرخسرو.
  من که سراینده ٔ این نوگلم
  باغ تو را نغمه سرا بلبلم.
  نظامی.
  || راوی. (شرفنامه). || مبلغ. رسول. پیغامگزار:
  نگه کن که در نامه ٔ آفرین
  چه گوید سراینده ٔ پاک دین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سراینده در فرهنگ عمید

 • شاعر،
  سرود‌گوی،
  سرودخوان: من که سرایندۀ این نوگلم / باغ تو را نغز نوا بلبلم (نظامی۱: ۱۹)،
  گوینده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سراینده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سراینده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سراینده در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سراینده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید