معنی سراپا چشم شدن

سراپا چشم شدن
معادل ابجد

سراپا چشم شدن در معادل ابجد

سراپا چشم شدن
  • 961
حل جدول

سراپا چشم شدن در حل جدول

  • کنایه از مراقب بودن، کنایه از توجه کامل داشتن

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید