معنی سرامد

سرامد
معادل ابجد

سرامد در معادل ابجد

سرامد
  • 305
حل جدول

سرامد در حل جدول

فارسی به انگلیسی

سرامد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرامد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) کسی که از همگنان بالاتر است حایز اولین درجه ممتاز برگزیده. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید