معنی سرامد

فرهنگ فارسی هوشیار

سرامد

(صفت) کسی که از همگنان بالاتر است حایز اولین درجه ممتاز برگزیده.

فارسی به انگلیسی

انگلیسی به فارسی

extremal

نهایی، انتهایی، سرامد، اکسترمال

سوئدی به فارسی

vara modigare n

شجاعت بیشتری ازدیگران نشان دادن، در شجاعت سرامد شدن،

معادل ابجد

سرامد

305

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری