معنی سدرمه

سدرمه
معادل ابجد

سدرمه در معادل ابجد

سدرمه
  • 309
حل جدول

سدرمه در حل جدول

  • چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد.
  • چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد
فرهنگ عوامانه

سدرمه در فرهنگ عوامانه

  • چیزی را گویند که مانند چرمی که درآب انداخته باشند سخت باشد.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید