معنی سدانت

سدانت
معادل ابجد

سدانت در معادل ابجد

سدانت
  • 515
حل جدول

سدانت در حل جدول

  • پرده داری کعبه
مترادف و متضاد زبان فارسی

سدانت در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سدانت در فرهنگ معین

  • (سَ نَ) [ع. سدانه] (مص م.) پرده - داری کردن.
لغت نامه دهخدا

سدانت در لغت نامه دهخدا

  • سدانت. [س ِ ن َ] (از ع، اِ مص) سدانه. رجوع به سدانه شود.

فرهنگ عمید

سدانت در فرهنگ عمید

  • پرده‌داری کردن و خدمت کردن در کعبه یا بت‌خانه،
    پرده‌داری و دربانی و خدمت کعبه،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سدانت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (مصدر) پرده داری کردن (خانه کعبه یا بتخانه)، (اسم) پرده داری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

سدانت در فرهنگ فارسی آزاد

  • سِدانَت، (سَدَنَ- یَسْدُنُ و یَسْدِنُ) مُتَوَلِیّ بودن در اماکن متبرکه مثل کعبه- حاجِب یا پرده دار بودن- خادمی و تولّی اماکن متبرکه نمودن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید