معنی سجین

سجین
معادل ابجد

سجین در معادل ابجد

سجین
 • 123
حل جدول

سجین در حل جدول

 • جایی است در دوزخ
مترادف و متضاد زبان فارسی

سجین در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سجین در فرهنگ معین

 • (س جُ) [ع.] (اِ.) نام جایی در دوزخ.
لغت نامه دهخدا

سجین در لغت نامه دهخدا

 • سجین. [س ِج ْ جی] (اِخ) از قراء مصر است، واﷲ اعلم. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • سجین. [س َ] (ع ص) بندی. (منتهی الارب). مسجون. (اقرب الموارد). مذکر و مؤنث در وی یکسانست. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • سجین. [س ِج ْ جی] (ع ص) شدید. (اقرب الموارد). سخت از هر چیزی. (منتهی الارب). || دائم. (اقرب الموارد). ثابت. || آنکه همواره بی زن باشد. || گرداگرد خرمابن. (منتهی الارب). السلتین من النخل. (اقرب الموارد). || علانیه. (منتهی الارب). || آب طعم بگشته. (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • سجین. [س ِج ْ جی] (اِخ) موضعی است که در وی کتاب فجار و کفار بود، یا وادیی است در جهنم یا سنگی است در زمین هفتم. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) (معجم البلدان). کتاب که اعمال شیاطین و مجرمین در آن مسطور است. (غیاث). گفته اند موضعی است که در آن کتاب فاجران و دواوین زمان بود که اعمال ایشان در آن نویسند، و گفته اند کتابی است جامع اعمال فاجران از جن و انس. (از اقرب الموارد): ان کتاب الفجار لفی سجین. (قرآن 7/83).
  از جان پاک رفته بعلیین
  وز جسم تیره مانده بسجینم. توضیح بیشتر ...
 • سجین. [س َج ْ جی] (اِخ) از دیه های ساوه. (تاریخ قم ص 140).

فرهنگ عمید

سجین در فرهنگ عمید

 • سخت از هر چیز، شدید، سخت،
  (اسم) نام جایی در دوزخ،
  دائم، ثابت،. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

سجین در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سجین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ زندان سخت، دفتر زندانیان، جایگاهی در دوزخ (صفت) ثابت دایم، سخت شدید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

سجین در فرهنگ فارسی آزاد

 • سَجِیْن، محبوس- زندانی- شدید (جمع: سُجَنا- سَجنی)
 • سَجِیْن، زندان- سخت- شدید- دائم- ثابت- در تفسیر آیات 7 و 8 سوره مُطَغّفِین، سِجِّین را کتاب بدکاران و یا فصل مربوط به شریران و یا کتاب اعمال شیطان و بقرینه آن دوزخ و جهنَّم تعبیر نموده اند که مصطلح گشته است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه