معنی سجاده

سجاده
معادل ابجد

سجاده در معادل ابجد

سجاده
 • 73
حل جدول

سجاده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سجاده در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سجاده در فرهنگ معین

 • (سَ جّ دِ) [ع. سجاده] (اِ. ) جانماز، پارچه یا فرشی که روی آن نماز گزارند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سجاده در لغت نامه دهخدا

 • سجاده. [س َج ْ جا دَ / دِ] (از ع، اِ) مصلی. (غیاث). جای نماز. (کشاف اصطلاحات الفنون) (منتهی الارب) (آنندراج). جای سجده:
  کعبه که سجاده ٔتکبیر توست
  تشنه ٔ جلاب تباشیر توست.
  نظامی.
  طریقت به جز خدمت خلق نیست
  به تسبیح و سجاده و دلق نیست.
  سعدی.
  بطاعت بنه چهره بر آستان
  که این است سجاده ٔ راستان.
  سعدی.
  بگسترد سجاده بر روی آب
  خیالیست پنداشتم یا به خواب.
  سعدی.
  همی گسترانید فرش تر آب
  چو سجاده ٔ نیکمردان بر آب.
  سعدی. توضیح بیشتر ...
 • سجاده. [س َدَ / دِ] (از ع، اِ) مخفف سجّاده است:
  نه جامه کبود و نه موی دراز
  نه اندر سجاده نه اندر وطاست.
  ناصرخسرو.
  زاهد آسا سجاده ٔ زربفت
  بر سر کوه و گردر اندازد.
  خاقانی.
  آنجا بود سجاده ٔ خاصش بدست راست
  وینجا بدست چپ بودش تکیه گاه عام.
  خاقانی.
  نعره زنان برون شدم دلق و سجاده سوختم
  دشمن جان خویش را در بن خانه یافتم.
  عطار.
  چو بادبیزن و مسواک داشت حکم علم
  بشد سجاده ٔ زردک بمرشدی اشهر.
  نظام قاری (دیوان ص 16). توضیح بیشتر ...
 • سجاده. [] (اِخ) در صنعت کیمیا (زرسازی) بحث کرده و گویند بعمل اکسیر تام دست یافته. (فهرست ابن الندیم ص 497). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سجاده در فرهنگ عمید

 • پارچه یا فرشی که روی آن نماز بخوانند، جانماز،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سجاده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تعبیر خواب

سجاده در تعبیر خواب

 • اگر بیند درمسجد در سجاده نشسته بود، دلیل که به سفر حجاز شود. خاصه چون بیند در مسجد معتکف باشد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود، اگر بیند سجاده او بسوخت یا ضایع شد، تاویل به خلاف این است. اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سجاده در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید