معنی ستیز کردن

ستیز کردن
معادل ابجد

ستیز کردن در معادل ابجد

ستیز کردن
 • 751
حل جدول

ستیز کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستیز کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • مجادله کردن، پرخاش کردن، جدال کردن، پیکار کردن، خصومت ورزیدن، معارضه کردن، کشمکش کردن، منازعه کردن، نبرد کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ستیز کردن در لغت نامه دهخدا

 • ستیز کردن. [س ِ ک َ دَ] (مص مرکب) جدال کردن. لجاج کردن. خصومت. منازعت. نزاع. مناقشه:
  چو چیره شدی بی گنه خون مریز
  مکن با جهاندار یزدان ستیز.
  فردوسی.
  بهنگام، کردن ز دشمن گریز
  به از با تن خویش کردن ستیز.
  فردوسی.
  یکی کرد بر پادشاهی ستیز
  بدشمن سپردش که خونش بریز.
  سعدی (بوستان). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ستیز کردن در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

ستیز کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید