معنی ستورخانه

ستورخانه
معادل ابجد

ستورخانه در معادل ابجد

ستورخانه
  • 1322
حل جدول

ستورخانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستورخانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آغل، اصطبل، باره‌بند، پاگاه، ستورگاه، طویله
لغت نامه دهخدا

ستورخانه در لغت نامه دهخدا

  • ستورخانه. [س ُ ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) آخورگاه. ستورگاه. اصطبل. (زمخشری). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ستورخانه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید