معنی ستوده

ستوده
معادل ابجد

ستوده در معادل ابجد

ستوده
 • 475
حل جدول

ستوده در حل جدول

 • ستایش شده، پسندیده
مترادف و متضاد زبان فارسی

ستوده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پسندیده، حمید، محمود، مستحسن، مقبول،

  (متضاد) نکوهیده
فرهنگ معین

ستوده در فرهنگ معین

 • (سُ دِ) (ص مف.) مدح شده، ستایش شده.
لغت نامه دهخدا

ستوده در لغت نامه دهخدا

 • ستوده. [س ُ / س ِ دَ / دِ] (ن مف) مدح کرده شده یعنی کسی که او را مدح کنند و نیکویی او را بگویند. (برهان) (آنندراج). صفت کرده شده. به نیکویی ذکر شده. (شرفنامه). محمود. ممدوح. (دهار). مدح کرده شده. (غیاث) (رشیدی). نیک. نیکو:
  ستوده تر آنکس بود در جهان
  که نیکش بود آشکار و نهان.
  فردوسی.
  همه سربسر نیکخواه توایم
  ستوده بفرّکلاه توایم.
  فردوسی.
  ستوده ٔ پدر خویش و شمع گوهر خویش
  بلندنام و سرافراز در میان تبار.
  فرخی.
  ستوده بنام و ستوده بخوی
  ستوده بجام وستوده بخوان. توضیح بیشتر ...
 • ستوده. [س ُ دَ] (اِخ) تیره ای از شعبه ٔ شیبانی ایل عرب. (از ایلات خمسه ٔ فارس) (جغرافیای سیاسی کیهان ص 87). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ستوده در فرهنگ عمید

 • مدح‌کرده‌شده، ستایش‌شده،

  پسندیده،
فارسی به انگلیسی

ستوده در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ستوده در فارسی به عربی

 • جدیر بالاحترام، شریف، نموذجی
نام های ایرانی

ستوده در نام های ایرانی

 • دخترانه، ستایش شده
فرهنگ فارسی هوشیار

ستوده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مدح شده تمجید شده ستایش شده جمع ستودگان.
فرهنگ پهلوی

ستوده در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید