معنی ستودان

ستودان
معادل ابجد

ستودان در معادل ابجد

ستودان
  • 521
حل جدول

ستودان در حل جدول

  • گورستان زرتشتیان
  • مقبره زرتشتیان
فرهنگ معین

ستودان در فرهنگ معین

  • گورستان زردشتیان، چاهی در گورستان زردشتیان که استخوان مرده را پس از خورده شدن گوشت وی توسط لاشخوران در آن اندازند. [خوانش: (سُ) [په. ] (اِمر. ) = استودان. استخوان دان: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ستودان در لغت نامه دهخدا

  • ستودان. [س ُ / س َ] (اِ) عمارتی را گویند که بر سر قبر آتش پرستان سازند. (برهان) (جهانگیری). همان دخمه ٔ آتش پرستان است که بصورت چاهی بوده و استخوان مرده در آن جای میدادند. || گورستان و دخمه یعنی جایی که مرده را در آنجا گذارند. (برهان). گورخانه ٔ گبران که مردگان آنجا نهند و آن را دخمه نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری). گورخانه و مقبره ٔ گبران و آن خانه ای باشد که آتش پرستان مردگان در آن خانه نهند. (غیاث). گورستان گبران و مغان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ستودان در فرهنگ عمید

  • گورستان، دخمه، مقبرۀ زردشتیان: سر جادوان را بکندم ز تن / ستودان ندیدند و گور و کفن (فردوسی: ۵/۳۵۳)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ستودان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ چاهی در گورستان زردشتیان که استخوان مرده را پس از خورده شدن گوشت وی توسط لاشخوران در آن اندازند، گورستان زردشتیان، گورستان (مطلقا) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید