معنی ستمدیده

ستمدیده
معادل ابجد

ستمدیده در معادل ابجد

ستمدیده
  • 523
حل جدول

ستمدیده در حل جدول

فرهنگ عمید

ستمدیده در فرهنگ عمید

  • کسی که به او ظلم و ستم شده، ستم‌کشیده، ستم‌رسیده، مظلوم، ستم‌زده، ستم‌چشیده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ستمدیده در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

ستمدیده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید