معنی ستره

ستره
معادل ابجد

ستره در معادل ابجد

ستره
  • 665
حل جدول

ستره در حل جدول

  • نوعی لباس کوتاه آستین دار
فرهنگ معین

ستره در فرهنگ معین

  • (سُ رِ یا رَ) [ع.] (اِ.) آن چه که بدان پوشیده شوند. ج. بستر.
فرهنگ عمید

ستره در فرهنگ عمید

  • آنچه خود را با آن می‌پوشانند، پوشش،
  • تیغی که با آن موهای سر و صورت را می‌تراشند، تیغ سرتراشی،
گویش مازندرانی

ستره در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

ستره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پوشش و آنچه بدان خود را از چیزی بپوشند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید