معنی ستبری

ستبری
معادل ابجد

ستبری در معادل ابجد

ستبری
 • 672
حل جدول

ستبری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستبری در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ثخن، ستبرا، ضخامت، کلفتی،

  (متضاد) نازکی
فرهنگ معین

ستبری در فرهنگ معین

 • بزرگی، درشتی، محکمی، فربهی،
لغت نامه دهخدا

ستبری در لغت نامه دهخدا

 • ستبری. [س ِ ت َ] (حامص) سطبری و گندگی. (آنندراج). کثافه. (بحر الجواهر). ستبرنای:
  چو یک پیل از ستبری و بلندی
  بمقدار دو پیلش زورمندی.
  نظامی.
  رجوع به سطبری شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ستبری در فرهنگ عمید

 • گندگی،

  کلفتی،

  ستبر بودن،
فارسی به انگلیسی

ستبری در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ستبری در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ گندگی درشتی کلفتی، سفتی غلضت، فربهی چاقی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید