معنی سبزیکار

سبزیکار
معادل ابجد

سبزیکار در معادل ابجد

سبزیکار
  • 300
حل جدول

سبزیکار در حل جدول

  • کشت‌کننده سبزی‌های خوردنی
مترادف و متضاد زبان فارسی

سبزیکار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فارسی به ایتالیایی

سبزیکار در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید