معنی سبزه‌زار

سبزه‌زار
معادل ابجد

سبزه‌زار در معادل ابجد

سبزه‌زار
  • 282
حل جدول

سبزه‌زار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سبزه‌زار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چمن، چمن‌زار،
    (متضاد) خشک‌زار، کویر، علفزار، مرغزار، جوله‌زار،
    (متضاد) خشک‌زار، کویر، گل‌گشت، روضه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید