معنی سبابه

سبابه
معادل ابجد

سبابه در معادل ابجد

سبابه
  • 70
حل جدول

سبابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سبابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • انگشت دوم، انگشت‌شهادت، انگشت اشاره،
    (متضاد) ابهام، خنصر، بنصر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سبابه در فرهنگ معین

  • (سَ بّ بِ) [ع. سبابه] (اِ.) دومین انگشت، انگشت اشاره.
فرهنگ عمید

سبابه در فرهنگ عمید

  • انگشت شهادت، انگشت بین ابهام و وسطی، انگشت دشنام، انگشت اشاره،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سبابه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید