معنی سایبان

سایبان
معادل ابجد

سایبان در معادل ابجد

سایبان
 • 124
حل جدول

سایبان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سایبان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفتاب‌گردان، سایه‌پوش، سایه‌گاه، آلاچیق، سایه‌بان، سایه‌وان، شامیانه، چتر، سایه‌پوش، سایه‌گاه، عرش، نش، چادر، شامیانه، سراپرده، خیمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سایبان در فرهنگ معین

 • (یَ یا یِ) (اِمر. ) سایه بان، چتر، چادر یا چیز دیگری که برای جلوگیری از آفتاب برپا کنند. سایوان و سایه گاه نیز گفته اند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سایبان در لغت نامه دهخدا

 • سایبان. (اِ مرکب) (از: سایه + بان، پسوند حفاظت و اتصاف) معرب آن «صوان ». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). آفتاب گیر را گویند و آن چتری باشد مانند چتری که بر سر پادشاهان دارند تا مانع تابش آفتاب گردد. (برهان). آنچه سایه افکند از بنا یا چادر و جز آن: ظُلّه. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب). خَیمَه. عَرْش. رِواق. سُدّه؛ جائی که بعدِ بند کردن طاق بصورت سایبان باقی باشد. (منتهی الارب):
  سایبانهاش فروهشته و کاخ اندر زیر
  همچو سیمرغی افکنده بپای اندر پر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سایبان در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

سایبان در فارسی به انگلیسی

 • Awning, Bower, Canopy, Shading, Sunshade, Umbrella
فارسی به عربی

سایبان در فارسی به عربی

 • خیمه، ستاره، شمسیه، کوخ، مظله
تعبیر خواب

سایبان در تعبیر خواب

 • سایبان درخواب، پادشاهی باشد فرومایه. اگر بیند که در زیر سایبان نشسته بود، دلیل که به خدمت چنین پادشاهی پیوندد. اگر بیند که سایبان بر وی افتاد و او را از آن گزند رسید، دلیل پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از آن مضرت رسد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که سایبان او پشمین است یا کرباسین و به گونه سبز یا سفید بود، دلیل کند خدمت پادشاه عادل کند. اگر به خلاف این بیند، خدمت پادشاه ظالم است. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سایبان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چیزی باشد مانند چتر که بر سر بزرگان میداشتند تا مانع تابش آفتاب گردد، خیمه و چادری که سه چهار لای بر روی هم دوخته باشند شامیانه. یا سایبان اخضر. آسمان. یا سایبان سیمابی. صبح صادق. یا سایبان ظلمانی. صبح کاذب، شب تاریک. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

سایبان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سایبان در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سایبان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید