معنی ساویز

ساویز
معادل ابجد

ساویز در معادل ابجد

ساویز
 • 84
حل جدول

ساویز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ساویز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خوش‌خلق، نیک‌خو، خلیق،

  (متضاد) بدخلق، بدخو
فرهنگ معین

ساویز در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ساویز در لغت نامه دهخدا

 • ساویز. (ص) شخص خوش خلق. نیک خو. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج):
  دلربا شوخ باید و خونریز
  نزد عاشق نه مشفق و ساویز.
  علی فرقدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ساویز در فرهنگ عمید

 • خوش‌خلق، نیک‌خو،
نام های ایرانی

ساویز در نام های ایرانی

 • دخترانه، خوش خلق، نیکخو
فرهنگ فارسی هوشیار

ساویز در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

ساویز در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید