معنی ساویز

لغت نامه دهخدا

ساویز

ساویز. (ص) شخص خوش خلق. نیک خو. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج):
دلربا شوخ باید و خونریز
نزد عاشق نه مشفق و ساویز.
علی فرقدی.

فرهنگ عمید

ساویز

خوش‌خلق، نیک‌خو،

حل جدول

ساویز

خوش اخلاق

خوش خلق


خوش‌اخلاق

ساویز


خوش خلق

ساویز


خوش‌خلق

ساویز


خوی نیک

ساویز


خوش اخلاق

ساویز

فرهنگ پهلوی

ساویز

خوشخو، نیک خلق

فرهنگ معین

ساویز

(ص.) نیکخوی.

مترادف و متضاد زبان فارسی

ساویز

خوش‌خلق، نیک‌خو، خلیق،
(متضاد) بدخلق، بدخو

نام های ایرانی

ساویز

دخترانه، خوش خلق، نیکخو

فرهنگ فارسی هوشیار

ساویز

نیکو خلق، خوش اخلاق

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

ساویز

84

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری