معنی سامه

سامه
معادل ابجد

سامه در معادل ابجد

سامه
 • 106
حل جدول

سامه در حل جدول

 • پناهگاه، جای امن، عهد و پیمان
فرهنگ معین

سامه در فرهنگ معین

 • (مَّ) [ع. سامه] (اِ.) خاصه، خاص، مق. عامه.
 • پیمان، عهد، سوگند، قرض، دین، پناه، پناهگاه. [خوانش: (مِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سامه در لغت نامه دهخدا

 • سامه. [م َ / م ِ] (اِ) عهد و پیمان و سوگند. (برهان) (شرفنامه). پیوند و سوگند. (آنندراج):
  کسی که سامه ٔ جبّار آسمان شکند
  چگونه باشد در روز محشرش سامان.
  کسایی (از احوال و اشعار رودکی سعید نفسی ص 120).
  || امن و امان و پناه. (برهان). پناه. (آنندراج) (رشیدی). خطی و پناه گاهی و دائره و امان جای مردم باشد و وقت ضرورت و واقعه ٔ سخت بدان پناه جویند. (آنندراج) (رشیدی): من شهری بنا خواهم کرد. تا مردمان عالم را سامه باشد. (تاریخ سیستان). توضیح بیشتر ...
 • سامه. [م ِه ْ] (ع ص) اسب رونده به روشی که مانده نشود. ج، سُمَّه ْ. || متحیر و مدهوش. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سامه در فرهنگ عمید

 • پیمان، عهد،
  سوگند،
  پناه، پناهگاه: سامه کجا یافت ز دستان او / رستم دستان و نه دستان سام (ناصرخسرو: ۳۹۱)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سامه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

سامه در نام های ایرانی

 • دخترانه، سوگند، پیمان
فرهنگ فارسی هوشیار

سامه در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

سامه در فرهنگ پهلوی

 • سوگند، عهد و پیمان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید