معنی سالیون

سالیون
معادل ابجد

سالیون در معادل ابجد

سالیون
  • 157
حل جدول

سالیون در حل جدول

  • اسم یونانی کرفس
لغت نامه دهخدا

سالیون در لغت نامه دهخدا

  • سالیون. [ل ِ] (اِ) تخم کرفس کوهی است. (برهان) (آنندراج) (شرفنامه ٔ منیری) (الفاظ الادویه). اسم یونانی کرفس را گویند، رستنی باشد معروف. (برهان) (تحفه ٔ حکیم مؤمن). تخم کرفس کوهی است اما در کتب طبی فطراسالون گفته و صحیح همین است و یونانی است و فطرا بمعنی کرفس است و سالیون کوه. (رشیدی) (آنندراج). || جعفری. (سبزی خوردن). || تخم جعفری کوهی. (استینگاس). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سالیون در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سالیون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • یونانی رواس (کرفس الما ء) از گیاهان کرفس آبی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید