معنی سالها

حل جدول

سالها

سنوات


سنوات

سالها

واژه پیشنهادی

ضرب المثل فارسی

سالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته

از ضرب المثل های شیرین فارسی

آیه های قرآن

قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین

جمعى از پیشینیان شما، از آن سئوال کردند؛ و سپس با آن به مخالفت برخاستند. (ممکن است شما هم چنین سرنوشتى پیدا کنید.)

فرهنگ فارسی هوشیار

سنوات

سالها

فرهنگ فارسی آزاد

سنوات

سَنَوات، سالها (مفرد: سَنَه)

معادل ابجد

سالها

97

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری