معنی سازگان

حل جدول

سازگان

ارکستر

سازگار بودن


معادل فارسی آن سازگان است

ارکستر

فارسی به انگلیسی

سازگان‌

Regime, System, Whole

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

رژیم

سازگان


نظام

دستگاه، سازگان، سامانه

فرهنگ فارسی هوشیار

ماکرو سیستم

انگلیسی مه سازگان

برق و الکترونیک

System

سامانه، سازگان، دستگاه، سیستم

انگلیسی به فارسی

system

سامانه، سازگان، دستگاه، سیستم


disperse system

سیستم پاشیده، سازگان پاشیده


Gunn oscillator

نوسان سازگان نوسان سازی که با استفاده از دیودگان بسامدهای تا بالی 50 گیگاهرتز تولید می کند. برای تأمین شرایط کاربردهایی نظیر نوسان سازهای محلی، فرستنده های کم - توان و تجهیزات آزمایشگاهی ریزموج می توان از تنظیم های مکانیکی، ورکتور، یا YIG استفاده کرد.

فرهنگ معین

ارکستر

(اُ کِ) [فر.] (اِ.) گروه نوازندگان مختلف که با هم یک قطعه موسیقی را اجرا کنند، سازگان (فره).، ~سمفونیک ترکیبی از سازها به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم سمفونی باشند.، ~فیلار مونیک ارکستری که تحت پوشش انجمن دوستداران موسیقی باشد.

معادل ابجد

سازگان

139

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری