معنی سازواره

مترادف و متضاد زبان فارسی

سازواره

ارگانیسم، اندام‌واره

فارسی به انگلیسی

سازواره‌

Machinery, Organism

حل جدول

سازواره

ارگانیسم


ارگانیسم

سازواره

فارسی به عربی

سازواره

کائن حی

انگلیسی به فارسی

organism

سازواره

سازواره


mechanism

سازواره

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنابولیسم

سازواره، فراگشت

فرهنگ فارسی هوشیار

آنا بولیسم

فرانسوی سازواره

اسپانیایی به فارسی

organismo

اندامگان، سازواره، ترکیب موجود زنده، سازمان.

عربی به فارسی

کائن حی

اندامگان , سازواره , ترکیب موجود زنده , سازمان

فنلاندی به فارسی

organismi

اندامگان , سازواره , ترکیب موجود زنده , سازمان.

فرانسوی به فارسی

organisme

اندامگان , سازواره , ترکیب موجود زنده , سازمان.

سوئدی به فارسی

organism

اندامگان، سازواره، ترکیب موجود زنده، سازمان،

معادل ابجد

سازواره

280

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری