معنی ساختار

ساختار
معادل ابجد

ساختار در معادل ابجد

ساختار
  • 1262
حل جدول

ساختار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ساختار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • قالب، فرم، شکل، بافتار، ساختمان، اسکلت، بنیاد، بنا
فرهنگ معین

ساختار در فرهنگ معین

  • چگونگی ساختمان چیزی، ترتیب اجزا و بخش های یک جسم. [خوانش: (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ساختار در فارسی به انگلیسی

  • Anatomy, Architecture, Build, Conformation, Constitution, Construction, Fabric, Formation, Frame, Machinery, Makeup Or Make-Up, Organization, Structure, System, Texture. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ساختار در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید