معنی زینهار

زینهار
معادل ابجد

زینهار در معادل ابجد

زینهار
  • 273
حل جدول

زینهار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زینهار در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

زینهار در فرهنگ معین

  • (اِ. ) پناه، امان، مهلت، ضمانت، امانت، شبه جمله که برای تنبیه و تحذیر گویند به معنای دور باش، حذر کن. [خوانش: (یْ) [په. ] = زنهار: ]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زینهار در لغت نامه دهخدا

  • زینهار. (اِ) بمعنی زنهار است که پناه جستن و امان خواستن باشد. (برهان). بمعنی زنهار است و بمعنی امان. (انجمن آرا) (آنندراج). پناه و امان. و مهلت. (غیاث). زنهار. (جهانگیری). پهلوی «زینهار» (امن، امان)، سغدی «زینیه » (پناه، امان). اندرس آن را مرکب از: «ازین هار» میداند، یعنی از این بپرهیز. مولر آنرا برابر اوستایی «زئنو-هاره » (سلاح حامی) میداند. هوبشمان گوید که وجه اخیر بنظر من بهتر است. (حاشیه ٔ برهان چ معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زینهار در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

زینهار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

زینهار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پناه جستن و امان خواستن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید