معنی زیرچشمی

زیرچشمی
معادل ابجد

زیرچشمی در معادل ابجد

زیرچشمی
 • 570
حل جدول

زیرچشمی در حل جدول

 • نگاه کردن به حالتی که دیگران متوجه نشوند
 • نگاهی دزدانه و نامعلوم
فرهنگ معین

زیرچشمی در فرهنگ معین

 • (چَ) (ق.) نگاه کردن به حالتی که دیگران متوجه نشوند.
لغت نامه دهخدا

زیرچشمی در لغت نامه دهخدا

 • زیرچشمی. [چ َ / چ ِ] (ص نسبی، ق مرکب) با پلکی افکنده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). از زیر چشم و با نگاهی دزدیده:
  آنکه ناوک بر دل من زیرچشمی می زند
  قوت جان حافظش در خنده ٔ زیر لبست.
  حافظ (دیوان چ قزوینی ص 23). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زیرچشمی در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه