معنی زیادى

زیادى
معادل ابجد

زیادى در معادل ابجد

زیادى
  • 22
حل جدول

زیادى در حل جدول

  • اضافی، بیش، کثرت، فزونی، مازاد، وفور

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه