معنی زواید

زواید
معادل ابجد

زواید در معادل ابجد

زواید
  • 28
حل جدول

زواید در حل جدول

فرهنگ معین

زواید در فرهنگ معین

  • (زَ یِ) [ع. زوائد] (اِ.) جِ زایده.
لغت نامه دهخدا

زواید در لغت نامه دهخدا

  • زواید. [زَ ی ِ] (ع اِ) هر چیزی که زاید باشد و جزء اصلی چیزی نبود. (ناظم الاطباء).
    - زواید زندگانی، فضول معاش. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زواید در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

زواید در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

زواید در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زواید در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع زایده (زائده) .
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید