معنی زهرابه

زهرابه
معادل ابجد

زهرابه در معادل ابجد

زهرابه
  • 220
حل جدول

زهرابه در حل جدول

  • توکسین میکروبها
  • توکسین میکروب ها
فرهنگ معین

زهرابه در فرهنگ معین

  • (زَ بِ) (اِمر.) سمی که از میکرب ها ترشح شود.
فرهنگ عمید

زهرابه در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) مادۀ سمی که بعضی از باکتری‌ها می‌سازند و از آن‌ها ترشح می‌شود، توکسین،
    [قدیمی] آب آلوده به‌زهر، آب زهردار،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زهرابه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

زهرابه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زهرابه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آب آلوده به زهر مایع سمی، سمی که از میکروبها ترشح شود توکسین. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید