معنی زهتاب

زهتاب
معادل ابجد

زهتاب در معادل ابجد

زهتاب
  • 415
حل جدول

زهتاب در حل جدول

فرهنگ معین

زهتاب در فرهنگ معین

  • (زِ) (ص فا. ) کسی که شغلش تابیدن زه و تهیه کردن رشته تافته از روده گوسفند و حیوانات دیگر است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زهتاب در لغت نامه دهخدا

  • زهتاب. [زِ] (نف مرکب) آنکه روده را تابد. از: «زه » + «تاب »، مخفف تابنده، از تافتن. آنکه زه از روده ها برای کمان و جز آن تابد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). آنکه شغلش تابیدن زه و تهیه کردن رشته ٔ تافته از روده ٔ گوسفند و حیوانات دیگراست. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به ماده ٔ بعد شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زهتاب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آنکه شغلش تابیدن زه و تهیه کردن رشته تافته از روده گوسفند و حیوانات دیگر باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه