معنی زن پاک دامن

لغت نامه دهخدا

دامن پاک

دامن پاک. [م َ] (ص مرکب) پاکدامن. عفیف. مقابل آلوده دامن و دامن آلوده. مقابل تردامن.


دامن دامن

دامن دامن. [م َ م َ] (ق مرکب) چندین دامن پر: دامن دامن اشک، گریه ٔ بسیار. دامن دامن گل چیدن، فراوان گل چیدن.

حل جدول

زن پاک دامن

بتول, مستوره.


زن محجبه پاک دامن

علیا مخدره


زن پارسا و پاک دامن

بتول


زن پاک

طاهره

طیبه

فرهنگ عمید

پاک زن

زن پاک، زن پاک‌دامن، زن عفیف،


پاک دامن

نجیب، عفیف، پارسا، پاک‌جامه: در حقّ من به دُردکشی ظن بد مبر / کآلوده گشت جامه ولی پاک‌دامنم (حافظ: ۶۸۶)،

واژه پیشنهادی

پاک دامن

منزه

عفیف

باعفت

فرهنگ فارسی هوشیار

پاک زن

(اسم) زن پاک زن پاکدامن عفیفه کریمه محصنه طاهره.

فرهنگ معین

پاک دامن

(مَ) (ص مر.) برخوردار از پاکدامنی، نداشتن وضع یا کیفیت رفتارهای زشت و ننگین.

گویش مازندرانی

دامن

دامن

معادل ابجد

زن پاک دامن

175

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری