معنی زن

زن
معادل ابجد

زن در معادل ابجد

زن
 • 57
حل جدول

زن در حل جدول

 • کامل کننده مرد
 • همسر مرد
 • یار مرد
 • یار مرد، همسر مرد، کامل کننده مرد
مترادف و متضاد زبان فارسی

زن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • امراء، نسا، بانو، جفت، حرم، زوجه، عیال، متعلقه، منکوحه، همسر، پردگی، مستوره،
  (متضاد) مرد، همسر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

زن در فرهنگ معین

 • انسان ماده، همسر. [خوانش: (زَ) [په.]]
لغت نامه دهخدا

زن در لغت نامه دهخدا

 • زن. [زَ] (اِ) نقیض مرد باشد. (برهان). مطلق فردی از افراد اناث خواه منکوحه باشد و خواه غیرمنکوحه. (آنندراج). مادینه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل. (فرهنگ فارسی معین). انسان و ماده ای از نوع بشر و مراءه و نساء و خاتون و بانو. ج، زنان. (ناظم الاطباء). مادینه از آدمی. با ژینای یونانی از یک اصل است. پهلوی «ژن » (زن. زوجه)، اوستا «جنی » و «جنی ». ، هندی باستان «جنی » و «جنی » (زن، زوجه)، ارمنی «کین » (زن، بانو)، کردی «ژین » (زن). توضیح بیشتر ...
 • زن. [زَ] (نف مرخم) زننده و همیشه بطور ترکیب استعمال میشود. (ناظم الاطباء). زننده چون برهم زن و چیزی که زَنِش بر آن واقع شود. (آنندراج). مخفف زننده در سینه زن، بادزن، دورزن، جام زن، گام زن، چنگ زن، تارزن، تبیره زن، خشت زن، لاف زن، راهزن، نای زن، ساززن، دروغزن، تن زن، گام زن. (از یادداشت های بخط مرحوم دهخدا). رجوع به زدن و زنان شود. || (مزید مؤخر امکنه) در: ارزن، برزن، زوزن، خورزن، دبزن، فرزن، فریزن، تل موزن، هلوزن، شوزن، بوزن، زندرزن. توضیح بیشتر ...
 • زن. [زُ] (اِ) گیاهی است که آن را دو سر گویند و در میان زراعت گندم و جو روید. (برهان). قسمی غله که دوسر نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده ٔ بعد شود. توضیح بیشتر ...
 • زن. [زِن ن] (ع اِ) ماش یا گندم دیوانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ماش و گفته اند دوسر. (از اقرب الموارد). دانه ٔ دَوْسَر. (از دزی ج 1 ص 604). رجوع به دوسر، ماده ٔ قبل و دزی شود. توضیح بیشتر ...
 • زن. [زَن ن] (ع مص) خشک شدن پی. || گمان کردن کسی را به خیر یا شر و تهمت نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زن در فرهنگ عمید

 • [مقابلِ مرد] انسان ماده،

  [مقابلِ شوهر] جفت مرد، زوجه،
 • زدن
  زننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پنبه‌زن، خشت‌زن، دف‌زن، راهزن، شمشیرزن، لگدزن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

زن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

زن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زن در فارسی به عربی

 • امرات، انثی، زوجه
تعبیر خواب

زن در تعبیر خواب

 • زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. توضیح بیشتر ...
 • دیدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادی و مقصود. دوم: دنیا. سوم: شغل این جهان. چهارم: فراخی نعمت. پنجم: قحطی و تنگی. ششم: توانگری. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

زن در عربی به فارسی

 • کشیدن , سنجیدن , وزن کردن , وزن داشتن
گویش مازندرانی

زن در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

زن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نقیض مرد، اناث، بشر ماده
فارسی به ایتالیایی

زن در فارسی به ایتالیایی

بانک سریال

زن در بانک سریال

 • معرفی کامل سریال ترکی زن kadin به همراه اسامی بازیگران و خلاصه داستان زن kadin
  سریال ترکی کادین (زن) سریالی ست که از سال ۲۰۱۷ ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این سریال از شبکه فاکس ترکیه پخش می شود. این سریال تلویزیونی در ژانر درام ساخته شده است. داستان این سریال ترکی بر اساس سریال ژاپنی زن محصول سال ۲۰۱۳ است. این سریال را Merve Girgin کارگردانی کرده است.
  در خلاصه داستان سریال ترکی زن آمده است:
  “زن” کسی که سنگینی زندگی و محبت دو فرزند رو در قلب خود حمل میکند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید