معنی زمر

زمر
معادل ابجد

زمر در معادل ابجد

زمر
 • 247
حل جدول

زمر در حل جدول

 • نای زدن
 • نی نواختن
 • نی نواختن، از سوره های مکی
فرهنگ معین

زمر در فرهنگ معین

 • (مص ل.) نای زدن، (اِ.) صورت، جمع زمور. [خوانش: (زَ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

زمر در لغت نامه دهخدا

 • زمر. [زَ] (ع مص) نای زدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نی نواختن. (غیاث): راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع بربست. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 439).
  عاشق میدان و اسب وپای نه
  عاشق زمر و لب و سرنای نه.
  مولوی.
  چنان از خمر و زمر و نای و ناقوس
  نمی ترسم که از زهد ریایی.
  سعدی.
  رجوع به دزی شود. || پُر کردن مشک را. || فاش و آشکار کردن حدیث. || برآغالانیدن کسی را. توضیح بیشتر ...
 • زمر. [زَ م َ] (ع مص) تنک موی شدن. (تاج المصادر بیهقی). کم موی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). اندک مو شدن. (غیاث). || کم مروت گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اندک مروت شدن. (غیاث). توضیح بیشتر ...
 • زمر. [زَ م ِ] (ع ص) کم موی و کم پشم. || کم مروت. || مرد نیکوروی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || نی نواز و این قلیل است و اکثر زَمّار. (از اقرب الموارد). || حَسَن. یقال: «غناء زَمِر»؛ ای حَسَن. (ثعلب) (اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • زمر. [زُ م َ] (ع اِ) ج ِ زمره. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (ترجمان القرآن) (دهار). گروههای متفرق از مردم. (غیاث):. زمراً حتی اذا جأوهافتحت ابوابها. (قرآن 71/39). رجوع به زمره شود. توضیح بیشتر ...
 • زمر. [زِم ْ م ِ] (ع ص) سخت. درشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • زمر. [زَ / زَ م َ] (ع اِ) صوت. ج، زمور. (اقرب الموارد).

 • زمر. [زُ م َ] (اِخ) نام سوره ٔ قرآن. (غیاث). سوره ٔ سی و نهم از قرآن. مکیه و آن هفتاد و پنج آیت است، پس از «ص » و پیش از «مؤمن » و اول آن تنزیل الکتاب من اﷲ العزیز الحکیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زمر در فرهنگ عمید

 • نی زدن، نواختن نی،

  (اسم) صوت، بانگ،
گویش مازندرانی

زمر در گویش مازندرانی

 • چشم غره، چپ چپ نگاه کردن، کج کج راه رفتن
فرهنگ فارسی هوشیار

زمر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

زمر در فرهنگ فارسی آزاد

 • زُمَر، جماعات- گروهها (مفرد: زُمْرَه)
  - نام سوره 39 قرآن که مکیّه است و 75 آیه دارد،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید