معنی زمانه

زمانه
معادل ابجد

زمانه در معادل ابجد

زمانه
  • 103
حل جدول

زمانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زمانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جهان، دنیا، دهر، گیتی، دوران، روزگار، دوره، زمان، عصر، عهد، آفت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

زمانه در فرهنگ معین

  • (زَ نِ) (اِ.) روزگار، دهر.
  • آفت، نقص بعض اعضا، تعطیل قوی، حب، محبت. [خوانش: (زَ نَ) [ع. زمانه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

زمانه در لغت نامه دهخدا

  • زمانه. [زَ ن َ / ن ِ] (اِ) روزگار. دهر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). روزگار. (ناظم الاطباء). روزگار و سبکسیر و دون از صفات اوست. (آنندراج). پورداود در ذیل «زروان، زمانه » آرد:. چنانکه در فروردین یشت فقرات 53 و 55 و زامیاد یشت فقره ٔ 26 و یسنا 62 فقره ٔ 3. و چندین بار زروان در ردیف ایزدان دیگر شمرده شده و از آن فرشته ٔ زمانه ٔ بی کرانه اراده گردیده است. و در رساله ٔ فارسی علمای اسلام «زمان درنگ خدای » شده است از این دو صفت بخوبی پیداست که از برای زمانه آغاز و انجامی شمرده نشده و آن را همیشه پایدار یا به عبارت دیگر جاودانی و فناناپذیر دانسته اند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زمانه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

زمانه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

زمانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

زمانه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

زمانه در نام های ایرانی

  • دخترانه، روزگار، دهر، روزگار، چرخ
فرهنگ فارسی هوشیار

زمانه در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

زمانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید