معنی زمام

زمام
معادل ابجد

زمام در معادل ابجد

زمام
 • 88
حل جدول

زمام در حل جدول

 • مهار، عنان، دهانه، لجام، لگام، افسار
 • مهار و عنان
مترادف و متضاد زبان فارسی

زمام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افسار، دهانه، عنان، لجام، لگام، مهار
فرهنگ معین

زمام در فرهنگ معین

 • (زِ) [ع.] (اِ.) مهار، عنان.
لغت نامه دهخدا

زمام در لغت نامه دهخدا

 • زمام. [زِ] (ع اِ) مهار و رشته که در جوف بینی شتر بندند و بر وی مهار بندند. ج، ازمه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از فرهنگ فارسی معین). مهار و عنان شتر و اسب. ج، ازمه. (فرهنگ فارسی معین). مهار شتر باشد. گویند عربی است. (برهان). مهار شتر و رسن که در چوب بینی شتر بندند و به فتح خطاست. (غیاث). مهار شتر خصوصاً و عنان اسب عموماً. (آنندراج). ناظم الاطباء در ذیل زَمام آرد: مأخوذ از تازی عنان و لگام و مهار - انتهی. توضیح بیشتر ...
 • زمام. [زُم ْ ما] (ع ص، اِ) هر علف بلندی. (ناظم الاطباء). گیاه بلند. (از اقرب الموارد). رجوع به زُمّان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زمام در فرهنگ عمید

 • مهار، افسار،

  [مجاز] اختیار: زمام کشور در دست بیگانگان است،
فارسی به انگلیسی

زمام در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

زمام در فارسی به عربی

عربی به فارسی

زمام در عربی به فارسی

 • افسار , زمام , عنان , لجام , افسار کردن , کنترل , ممانعت , لجام زدن , راندن , مانع شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زمام در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ ریسمان، افسار لگام ‎- 3 پیشوا رهبر گیاه بلند (اسم) رشته ای که در جوف بینی شتر کنند و بروی مهار بندند، مهار عنان (شتر و اسب) جمع ازمه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

زمام در فرهنگ فارسی آزاد

 • زِمام، افسار- عِنان- مِهار (جمع: اَزِمَّه)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید