معنی زراعت

زراعت
معادل ابجد

زراعت در معادل ابجد

زراعت
  • 678
حل جدول

زراعت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زراعت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حراثت، حرث، زرع، فلاحت، کاشت، کشاورزی، کشت، زراعت، مزرعه
فرهنگ معین

زراعت در فرهنگ معین

  • (زِ عَ) [ع. زراعه] (اِمص.) کشاورزی.
لغت نامه دهخدا

زراعت در لغت نامه دهخدا

  • زراعت. [زِ ع َ] (ع اِمص) زراعه. کشتکاری و کشت و کشاورزی و فلاحت. (ناظم الاطباء). برزگری. اکاری. مؤاکره. زرع. کشت. کشتکاری. حرث. کشاورزی. فلاحت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کشاورزی و کشت و زرع. (فرهنگ فارسی معین). || (اِ) کشتزار. (ناظم الاطباء). کشتزار. مزرعه. در تداول، زَراعَت تلفظ شود. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زراعت در فرهنگ عمید

  • حرفۀ زارع، کشت‌کاری، کشاورزی، کشت‌و‌زرع،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

زراعت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

زراعت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

زراعت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

زراعت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

زراعت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زراعت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (اسم) کشاورزی کشت و زرع، (اسم) کشتزار مزرعه.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید