معنی زد

زد
معادل ابجد

زد در معادل ابجد

زد
 • 11
حل جدول

زد در حل جدول

 • فیلم سیاسی معروف
 • حرف آخر انگلیسی
 • فیلم سیاسی معروف، حرف آخر انگلیسی
فرهنگ معین

زد در فرهنگ معین

 • و بند (زَ دُ بَ) (اِمر.) (عا.) توطئه، توطئه - چینی.
 • (زَ) (اِ.) صمغ.
لغت نامه دهخدا

زد در لغت نامه دهخدا

 • زد. [زَ] (مص مرخم، اِ مص) لطمه و ضرب و صدمه و مشت و کوب. (ناظم الاطباء). زدن. و در ترکیب بکار رود.
  - زد و برد، زدن و بردن.
  - زد و بند، زدن و بستن.
  - زد و خورد، زدن و خوردن.
  - چشم زد، چشم زدن. کنایت از نگاه کوتاه. طرفه العین:
  چو در چشمه یک چشم زد بنگرید
  شد آن چشمه از چشم او ناپدید.
  نظامی.
  چشم زخم نیز بدین معنی آمده است.
  رجوع به زخم، چشم زخم، و زدن شود.
  || نبرد و جنگ و کارزار و پیکار و رزم. زد و خورد. جنگ و مجادله و محاربه. توضیح بیشتر ...
 • زد. [زَ / زِ] (اِ) ماده ٔ چسبناک که از درخت و گیاه بیرون می تراود و لفظ عربیش صمغ است و در تداول عامه آنرا با فتح زاء خوانند. (فرهنگ نظام). گویا در آخر بعض کلمات مرکب بمعنی صمغ است مانند بارزد، بام زد، بیرزد، تبرزد، یا طبرزد و کنگرزد. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زد در فرهنگ عمید

 • صمغ،
 • زدن
  زده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): زبان‌زد، گوش‌زد،
  * زد‌و‌بند: [عامیانه، مجاز] ساخت‌و‌پاخت و سازش نهانی دو یا چندتن برای پیش بردن کاری یا به‌دست آوردن چیزی،
  * زد‌و‌خورد:
  یکدیگر را کتک زدن،
  [مجاز] جنگ،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید