معنی زاهدان

زاهدان
معادل ابجد

زاهدان در معادل ابجد

زاهدان
 • 68
حل جدول

زاهدان در حل جدول

 • مرکز استان سیستان و بلوچستان
لغت نامه دهخدا

زاهدان در لغت نامه دهخدا

 • زاهدان. [هَِ] (اِ) جمع فارسی لفظ زاهد عربی است. (فرهنگ نظام). توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (ع ص، اِ) تثنیه ٔ زاهد، در حال رفع.

 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 14هزارگزی جنوب خاوری بنجار و6هزارگزی راه فرعی بندزهک به زابل، در جلگه ای گرم ومعتدل. سکنه ٔ آن 550 تن اند که به فارسی و بلوچی تکلم میکنند. آب آن از رودخانه ٔ هیرمند تأمین میشود و محصول آن غلات است. شغل اهالی آن زراعت، کرباس بافی و راه آن فرعی است. این ده در زمان قدیم شهر معتبری بوده که توسط افغانها خراب شده و اکنون قسمتی از خرابه های آن باقی است. توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) قصبه ای است در شیب کوه بخش مرکزی شهرستان فسا. واقع در 24هزارگزی جنوب خاور فسا و 3هزارگزی راه شوسه ٔ فسا به جهرم، در منطقه ٔ جلگه، گرمسیر و مالاریائی و دارای 3462 تن سکنه ٔ شیعه و فارسی زبان است. آب این قصبه از قنات و چاه تأمین میشودو محصول آن غلات، حبوب، خرما، پنبه و میوجات است. شغل اهالی زراعت و باغبانی و قالی بافی میباشد. دبستان و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) از محله های رشت است. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 266 شود. توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) نام جدید دزداب است که قصبه ای است در بلوچستانات ایران. (فرهنگ نظام). از شهرستانهای استان هشتم کشور ایران و خلاصه ٔ مشخصات آن بشرح زیر است:
  حدود آن: محدود است از طرف شمال بکویر لوت و شهرستان زابل. از طرف خاور بمرزهای افغانستان و پاکستان، از طرف جنوب به شهرستان سراوان و شهرستان ایرانشهر و از طرف باختر به بخش فهرج از شهرستان بم و کویرلوت.
  آب و هوا: هوای این شهرستان در قسمت جنوب (بخش خاش و میرجاوه) گرمسیر و در قسمت شمال (بخش نصرت آباد) گرم و معتدل است. توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان زابل. واقع در 60هزارگزی شمال بنجار و 10هزارگزی راه مالروجلال آباد به زابل در جلگه ای گرم و معتدل دارای 385 تن سکنه ٔ فارسی زبان است. آب این ده از رودخانه ٔ هیرمند تأمین میشود و محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و گله داری و گلیم و کرباس بافی است و راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • زاهدان. [هَِ] (اِخ) دهی است جزء دهستان خورش رستم بخش شاهرود شهرستان هروآباد. واقع در 4کیلومتری شمال هشجین و 23کیلومتری راه شوسه ٔ هروآباد به میانه. منطقه ٔ آن کوهستانی، گرمسیر و مالاریائی است و سکنه ٔ آن 17 تن ترکی زبان اند. آب آن از رودخانه کلی و محصول آن غلات و شغل اهالی آن زراعت و گله داری است و دارای راه مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید