معنی زادگاه

لغت نامه دهخدا

زادگاه

زادگاه. (اِ مرکب) مولد. وطن. محل تولد. رجوع به زاد شود.

فارسی به انگلیسی

زادگاه‌

Birthplace, Country, Home, Hometown, Matrix, Source

فرهنگ عمید

زادگاه

جای زاییده شدن، محل تولد، مولد، وطن، میهن، زادنگاه،

مترادف و متضاد زبان فارسی

زادگاه

زادبوم، مسقطالراس، مولد، میهن، وطن

فرهنگ فارسی هوشیار

زادگاه

وطن، محل تولد

واژه پیشنهادی

زادگاه

سرزمین مادری

موطن - میهن -سرزمین -زاد بوم-

دیار


زادگاه رستم

زابل

فرهنگ معین

زادگاه

(اِمر.) محل تولد، وطن، میهن.

حل جدول

فارسی به عربی

زادگاه

محل المیلاد

معادل ابجد

زادگاه

38

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری