معنی زابن

زابن
معادل ابجد

زابن در معادل ابجد

زابن
 • 60
حل جدول

زابن در حل جدول

 • دیو سرکش، دوزخ بان
لغت نامه دهخدا

زابن در لغت نامه دهخدا

 • زابن. [ب ِ] (ع اِ) دیو سرکش باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). || چاوش باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • زابن. [ب ِ] (اِخ) موضعی است که حمیدبن ثورهلالی از آن در این بیت خویش نام برد:
  رعی السروه المحلال ما بین زابن
  الی الخور وسْمی َّ البقول المدیَّما.
  (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • زابن. [ب ِ] (ع اِ) دوزخ بان. (منتهی الارب) (آنندراج). و مراجعه به زبانیه در لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زابن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه