معنی ریچال

ریچال
معادل ابجد

ریچال در معادل ابجد

ریچال
 • 244
حل جدول

ریچال در حل جدول

فرهنگ معین

ریچال در فرهنگ معین

 • (اِ.) = لیچار. لیچال: سخنان بیهوده و نامربوط.
لغت نامه دهخدا

ریچال در لغت نامه دهخدا

 • ریچال. (اِ) ریچاله. به معنی ریچار است. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از غیاث اللغات). مربا. (فرهنگ جهانگیری). مربای دوشابی. (از برهان: کامه):
  زده گونه ریچال و ده گونه وا
  گلوبندگی هریکی را سزا.
  ابوشکور بلخی.
  چنان آوریدیم چیزی حقیر
  ز روغن ز ریچال و کشک و پنیر.
  شمسی (یوسف و زلیخا).
  ز روغن ز ریچال و پشم و پنیر
  یکی کاروان ساخت آن مرد پیر.
  شمسی (یوسف و زلیخا).
  بتکوب، ریچالی است که از مغز گوز و سیر و ماست کنند و ترش باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ریچال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مطلق مربا، مربایی که از دوشاب پزند: }} او را که عفت تو شایع است. و لذت ریچار تو معلوم. {{ (روضه العقول)، مربا یا خوراکی که از چند چیز که از سازند، هر چیز که از شیر گوسفند پزند، هر سخن در هم و بر هم کلام نامربوط لیچار ریچال. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید