معنی ریو

ریو
معادل ابجد

ریو در معادل ابجد

ریو
 • 216
حل جدول

ریو در حل جدول

 • مکر، حیله
 • مکر و حیله
 • کامیون ارتشی، مکر و حیله
مترادف و متضاد زبان فارسی

ریو در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • حیله، خدعه، دستان، ریب، فسون، مکر، نیرنگ
فرهنگ معین

ریو در فرهنگ معین

 • [هن د.] (اِ.) مکر، حیله.
لغت نامه دهخدا

ریو در لغت نامه دهخدا

 • ریو. [وْ] (اِ) فریب. مکر. تزویر. دغا. ریا. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از شرفنامه ٔ منیری). مکر و حیله. (فرهنگ جهانگیری) (از غیاث اللغات):
  تو و مادرت هر دو از جنگ دیو
  برون آوریدم به رای و به ریو.
  فردوسی.
  که ملیخای آسمان فرهنگ
  از زمانه چه ریو دید و چه رنگ.
  نظامی.
  چون سلیمان باش بی وسواس و ریو
  تا ترا فرمان برد جنی و دیو.
  مولوی.
  هرکه در دنیا خورد تلبیس دیو
  وز عدوی دوست رو تعظیم و ریو.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
 • ریو. [وْ] (اِخ) نام پسر کاوس. (ناظم الاطباء). نام پسر کیکاوس که داماد طوس بود و بر دست فرودبن سیاوش کشته شد. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از شرفنامه ٔ منیری):
  چو با تیغ نزدیک شد ریو نیو
  به زه برنهاد آن خمانیده شیو.
  فردوسی.
  نگهبان ایشان همی بود ریو
  که بود او دلیر و هشیوار و نیو.
  فردوسی.
  رجوع به ریو در معنی فریب نیز شود. توضیح بیشتر ...
 • ریو. [ی ُ] (اِخ) دکتر ریو، خاورشناس نامی انگلیسی و مؤلف کتابهای چندی است از آن جمله است: فهرست نسخ خطی موزه ٔ بریتانیا. رجوع به سبک شناسی ج 3 ص 199 و تاریخ عصر حافظ ج 1 ص 161 و فهرست از سعدی تا جامی و فهرست تتمه ٔ صوان الحکمه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ریو در فرهنگ عمید

 • مکر، حیله، فریب، نیرنگ: گر نشیند فرشته‌ای با دیو / وحشت آموزد و خیانت و ریو (سعدی: ۱۷۷)،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

ریو در نام های ایرانی

 • پسرانه، ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالارایران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ریو در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه