معنی رینگ

رینگ
معادل ابجد

رینگ در معادل ابجد

رینگ
  • 280
حل جدول

رینگ در حل جدول

فرهنگ معین

رینگ در فرهنگ معین

  • میدان مسابقه مشت زنی که گرداگرد آن را طناب کشیده اند، حلقه چدنی که پیستون را روی سیلندر نگه می دارد و از ورود گاز به داخل کارتل یا روغن به داخل محفظه سیلندر جلوگیری می کند، حلقه فلزی چرخ خودرو که تایر روی آن نصب می شود. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رینگ در لغت نامه دهخدا

  • رینگ. (انگلیسی / فرانسوی، اِ) زمین مربع که در آنجا دو بوکس باز باهم مسابقه دهند. (فرهنگ فارسی معین). || رینگهای پیستون (در اتومبیل) حلقه های چدنی هستند که در اطراف پیستون در شیارهای مخصوص برای استحکام پیستون به سیلندر قرار داده شده اند. هر پیستون دارای دو یا سه عدد رینگ کمپرس برای متراکم کردن گاز در سرسیلندر می باشد تا نگذارند گازها از بین پیستون و سیلندرداخل کارتر گردند و رینگهای روغنی برای آن ساخته شده اند که نگذارند روغن از پایین سیلندر به بالا آمده با گاز سوخته تولید دود نماید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رینگ در فرهنگ عمید

  • (ورزش) زمینی مربع‌شکل به ‌عرض پنج یا شش متر، برای انجام مسابقه، مانند مشت‌زنی،
    حلقۀ فولادی چرخ اتومبیل که لاستیک را روی آن می‌گذارند،
    حلقۀ فولادی در موتور که پیستون را روی سیلندر نگاه می‌دارد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

رینگ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی آوردگاه میدان مشت زنی، تمابند در خودرو (اتوموبیل) (اسم) زمین مربع که در آن جا دو بوکس باز با هم مسابقه دهند، یکی از سه قسمت پیشین اتومبیل است. رینگهای پیستون حلقه های چدنی هستند که در اطراف پیستون در شیارهای مخصوص برای استحکام پیستون قرار داده شده اند. هر پیستون دارای دو یا سه عدد رینگ کمپرس و یک یا دو عدد رینگ روغنی میباشد. رینگهای کمپرس برای متراکم کردن گاز در سر سیلندر بوده تا نگذارند گازها از بین پیستون و سیلندر داخل کارتر گردند و رینگهای روغنی برای این ساخته شده اند که نگذارند روغن از پایین سیلندر بالا آمده با گاز سوخته تولید دود نماید. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه