معنی ریشتر

ریشتر
معادل ابجد

ریشتر در معادل ابجد

ریشتر
  • 1110
حل جدول

ریشتر در حل جدول

  • واحد سنجش زلزله
  • واحد سنجش شدت زلزله

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید